Edwards of Conwy

A Proper Butcher

Cysylltwch a Ni

W: Have a question? Why not get in touch? You can send us a message here. Alternatively, give us a call on 01492 592443 for Office & General Enquiries or 01492 581111 to speak to a butcher.

Call us on:
01492 576 800

Or write to us at:
The Traditional Welsh Sausage Co. Ltd (Edwards of Conwy)
Unit 1 Crwst Business Park
Ffordd Sam Pari
Conwy
County of Conwy
LL32 8HH

Defnyddiwch y ffurflen isod er mwyn anfon neges atom ni ac fe ymdrechwn i ymateb cyn gynted â phosib.

Gallwch hefyd ofyn unrhyw gwestiynau ar Twitter neu Facebook lle mae’n bosib gweld ein holl newyddion ac unrhyw wybodaeth am ein cynnyrch yma yn Edwards o Gonwy.

Language

English